REDOVNI PROGRAM

U pedagoškoj godini 2015./2016. ustanova u redovnom programu zbrinjava 297-ero  djece jasličkog i vrtićkog uzrasta. Rad se  provodi kroz 15 odgojnih skupina, 5 jasličkog i 10 vrtićkog uzrasta.
O djeci brine 28 odgojitelja, 3 medicinske sestre te 16-tero administrativno- tehničkih radnika.

Ustroj Predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (1997, 2013), čime je predškolski odgoj svrstan u sustav obrazovanja. Način i sadržaji odgojno-obrazovnog rada planiraju se prema Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja (1991). Ovim programom obuhvaćena su djeca od šest mjeseci do polaska u školu.
Kako dijete u predškolskoj dobi intenzivno doživljava cijeli niz promjena u razvoju na svim područjima - mišljenje, motorika, emocionalni razvoj, razvoj socijalnih odnosa - nužno je zadovoljiti mu primarne potrebe i osigurati mu razvojno poticajnu okolinu.