Pravni kutak

Pravilnik o mjerilima upisa
Statut dječjeg vrtića duga resa
Zaštita osobnih podataka

Dječji vrtić Duga Resa posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić obrađuje, odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitosti osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. 

Politika zaštite privatnosti obuhvaća:
e-mail adresa: osobnipodacidresa@gmail.com
kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: 047/844-547
Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama
Pravilnik o zaštiti na radu
Godišnji plan i program rada