DOLAZAK BETLEHEMSKOG SVJETLA MIRA


Betlehemsko svjetlo mira u ponedjeljak, 13.12.2021., u vrtić su donijeli članovi Odreda izviđača „Spider“ Duga Resa. Paljenje i podjela Betlehemskog svjetla mira podsjeća da ljudi dobre volje žele jedni drugima mir i dobro te da je zadatak svih nas da širimo mir među ljudima. S radošću smo preuzeli navedeni zadatak te ćemo se truditi prenositi ga dalje.