Kontakt

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
Ulica doktora Ivana Banjavčića 2
47250 Duga Resa

Ravnateljica
Telefon: 047/ 704-124
E-mail: vrticdresa@gmail.com

Stručni suradnici (pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj)
Telefon: 047/844-547
E-mail (pedagog): pedagogdresa@gmail.com
E-mail (psiholog): psihologdresa@gmail.com
E-mail (zdravstveni voditelj): zdravstvenivoditeljdresa@gmail.com

Računovodstvo i tajništvo
Telefon: 047/841-110

E-mail (računovodstvo):

racunovodstvodresa@gmail.com

vrtic.duga.resa@gmail.com

E-mail (tajništvo): vrticdresa2@gmail.com