Tko što u vrtiću radi

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima, sigurnosti i općenito o svemu što treba malima i velikima:

 • RAVNATELJICA Božić Ana, univ. bacc.praesc.educ.

O stručnom radu, provođenju programa rada s djecom, psihičkom i tjelesnom rastu, razvoju i zdravlju djece brinu, prate ga i iniciraju ČLANOVI STRUČNOG TIMA:

 • pedagoginja Maršal Tončić Mateja, mag. paed.
 • psihologinja Furač Linda, prof. psihologije
 • zdravstvena voditeljica Boljar Dijana, bacc. med. techn.

Za sretno, sigurno i kreativno djetinjstvo Vaših i naših mališana u naša četiri objekta brinu ODGOJITELJI:

 1. Alibegović Maja
 2. Babić Zrinka
 3. Bilankov Suzana
 4. Blaž Ivana
 5. Bokulić Ines
 6. Boljkovac Sandra
 7. Bosiljevac Nada
 8. Brezović Vesna
 9. Brozinić Sandra
 10. Car Ivana
 11. Ćutić Jadranka
 12. Domjanić Ivančica
 13. Grobenski Roman
 14. Ivšić Nikolina
 15. Kasunić Mirjana
 16. Kasunić Sestrić Iva
 17. Katušin Anamarija
 18. Kotur Magdalena
 19. Krizmanić Nera
 20. Lauš Zrinka
 21. Lesić Kačić Edita
 22. Livojević Martina
 23. Lorković Ana
 24. Malović Ivana
 25. Malović Ivana
 26. Matešić Anka
 27. Matija Adriana
 28. Meandžija Vukelić Marija
 29. Mesić Edita
 30. Mihalić Danaja
 31. Mrgan Elena
 32. Ognjanovac Albina
 33. Puškarić Katarina
 34. Smenderovac Ivana
 35. Štedul Mira
 36. Tomičić Verica
 37. Tomljanović Ivana
 38. Trgovčić Petra
 39. Trgovčić Sonja
 40. Župčić Blaženka

Da bi sve bilo čisto, uredno i sigurno za boravak naših najmlađih brine TEHNIČKO OSOBLJE:

 • Sertić Damir – domar
 • Bosiljevac Zdenka – glavna kuharica
 • Brcković Josipa – kuharica
 • Furač Marijana – kuharica
 • Lauš Mirjana – kuharica
 • Kolić Barka – spremačica
 • Matešić Ines – spremačica
 • Palajsa Željka – spremačica
 • Šandić Ana – spremačica
 • Stanković Katica – spremačica
 • Željković Anita – spremačica
 • Šeketa Željka – spremačica
 • Mihalić Dražena – servirka
 • Pavković Jadranka – servirka

 

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Bukovac Marijana – blagajnik-ekonom
 • Ferderber Irena – interni bibliotekar/arhivar
 • Matičić Zdenka – tajnik
 • Moguš Ivan – računopolagatelj