Tko što u vrtiću radi

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima, sigurnosti i općenito o svemu što treba malima i velikima:

 • RAVNATELJICA Božić Ana, univ. bacc.praesc.educ.

O stručnom radu, provođenju programa rada s djecom, psihičkom i tjelesnom rastu, razvoju i zdravlju djece brinu, prate ga i iniciraju ČLANOVI STRUČNOG TIMA:

 • pedagoginja Maršal Tončić Mateja, mag. paed.
 • psihologinja Furač Linda, prof. psihologije
 • zdravstvena voditeljica Boljar Dijana, bacc. med. techn.

Za sretno, sigurno i kreativno djetinjstvo Vaših i naših mališana u naša četiri objekta brinu ODGOJITELJI:

 • Alibegović Maja
 • Babić Zrinka
 • Bilankov Suzana
 • Blaž Ivana
 • Bokulić Ines
 • Boljkovac Sandra
 • Bosiljevac Nada
 • Brozinić Sandra
 • Car Ivana
 • Ćutić Jadranka
 • Domjanić Ivančica
 • Grobenski Roman
 • Ivšić Nikolina
 • Kasunić Mirjana
 • Kasunić Sestrić Iva
 • Katušin Anamarija
 • Kotur Magdalena
 • Krizmanić Nera
 • Lauš Zrinka
 • Lesić Kačić Edita
 • Livojević Martina
 • Lorković Ana
 • Malović Ivana
 • Malović Ivana
 • Matešić Anka
 • Matija Adriana
 • Meandžija Vukelić Marija
 • Mesić Edita
 • Mihalić Danaja
 • Mrgan Elena
 • Ognjanovac Albina
 • Puškarić Katarina
 • Smenderovac Ivana
 • Štedul Mira
 • Tomičić Verica
 • Trgovčić Petra
 • Trgovčić Sonja
 • Župčić Blaženka

Da bi sve bilo čisto, uredno i sigurno za boravak naših najmlađih brine TEHNIČKO OSOBLJE:

 • Bosiljevac Zdenka – glavna kuharica
 • Brcković Josipa – kuharica
 • Furač Marijana – kuharica
 • Kolić Barka – spremačica
 • Lauš Mirjana – kuharica
 • Matešić Ines – spremačica
 • Mihalić Dražena – servirka
 • Palajsa Željka – spremačica
 • Sertić Damir – domar
 • Stanković Katica – spremačica
 • Šandić Ana – spremačica
 • Šeketa Željka – spremačica
 • Tomašković Barka – spremačica
 • Željković Anita – spremačica

 

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Bukovac Marijana – blagajnik-ekonom
 • Ferderber Irena – interni bibliotekar/arhivar
 • Matičić Zdenka – tajnik
 • Moguš Ivan – računopolagatelj