Tko što u vrtiću radi

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima, sigurnosti i općenito o svemu što treba malima i velikima:

 • RAVNATELJICA Božić Ana, mag. praesc. educ.

O stručnom radu, provođenju programa rada s djecom, psihičkom i tjelesnom rastu, razvoju i zdravlju djece brinu, prate ga i iniciraju ČLANOVI STRUČNOG TIMA:

 • pedagoginja Maršal Tončić Mateja, mag. paed.
 • psihologinja Furač Linda, prof. psihologije
 • zdravstvena voditeljica Boljar Dijana, bacc. med. techn.

Za sretno, sigurno i kreativno djetinjstvo Vaših i naših mališana u naša četiri objekta brinu ODGOJITELJI:

 • Alibegović Maja
 • Babić Zrinka
 • Bajac Petra
 • Bilankov Suzana
 • Blaž Ivana
 • Boljkovac Sandra
 • Borković Ivana
 • Bošnjak Anamarija
 • Cindrić Manuela
 • Ćutić Jadranka
 • Domjanić Ivančica
 • Grobenski Roman
 • Halar Brigita
 • Halar Ana
 • Ivšić Nikolina
 • Kasunić Sestrić Iva
 • Katušin Anamarija
 • Kotur Magdalena
 • Krizmanić Nera
 • Lauš Zrinka
 • Lauš Fudurić Tihana
 • Lesić Kačić Edita
 • Livojević Martina
 • Lorković Ana
 • Malović Ivana
 • Marčac Antonija
 • Marković Petra
 • Matija Adriana
 • Meandžija Vukelić Marija
 • Novosel Dobrinić Martina
 • Ognjanovac Albina
 • Petrčić Barbara
 • Polović Ines
 • Polović Helena
 • Puškarić Katarina
 • Sučević Margareta
 • Teteši Lucija
 • Tomičić Verica
 • Trbuščić Ivana
 • Trgovčić Sonja
 • Žgela Katarina
 • Župčić Blaženka

Da bi sve bilo čisto, uredno i sigurno za boravak naših najmlađih brine TEHNIČKO OSOBLJE:

 • Bosiljevac Zdenka - glavna kuharica
 • Brcković Josipa - kuharica
 • Car Tatjana - spremačica
 • Kolić Barka – spremačica
 • Lauš Mirjana - kuharica
 • Matešić Ines – spremačica
 • Mihalić Dražena - servirka
 • Palajsa Željka - spremačica
 • Sertić Damir - domar
 • Stanković Katica - spremačica
 • Šeketa Željka - spremačica
 • Tomašković Barka - spremačica
 • Trbuščić Marina - kuharica
 • Željković Anita – spremačica

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Bukovac Marijana – blagajnik-ekonom
 • Ferderber Irena – interni bibliotekar/arhivar
 • Matičić Zdenka - tajnik
 • Natalija Svilić Lovrić - voditelj računovodstva