Tko što u vrtiću radi

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima, sigurnosti i općenito o svemu što treba malima i velikima:

 • RAVNATELJICA Božić Ana, univ. bacc.praesc.educ.

O stručnom radu, provođenju programa rada s djecom, psihičkom i tjelesnom rastu, razvoju i zdravlju djece brinu, prate ga i iniciraju ČLANOVI STRUČNOG TIMA:

 • pedagoginja Maršal Tončić Mateja, mag. paed.
 • psihologinja Furač Linda, prof. psihologije
 • zdravstvena voditeljica Boljar Dijana, bacc. med. techn.

Za sretno, sigurno i kreativno djetinjstvo Vaših i naših mališana u naša četiri objekta brinu ODGOJITELJI:

 1. Alibegović Maja
 2. Babić Zrinka
 3. Bilankov Suzana
 4. Bokulić Ines
 5. Bosiljevac Nada
 6. Brezović Vesna
 7. Brozinić Sandra
 8. Car Ivana
 9. Ćutić Jadranka
 10. Domjanić Ivančica
 11. Ivošević Tatjana
 12. Ivšić Nikolina
 13. Kasunić Mirjana
 14. Kasunić Sestrić Iva
 15. Katušin Anamarija
 16. Kotur Magdalena
 17. Krizmanić Nera
 18. Lauš Zrinka
 19. Lesić Edita
 20. Livojević Martina
 21. Lorković Ana
 22. Malović Ivana
 23. Malović Ivana
 24. Matešić Anka
 25. Matija Adriana
 26. Meandžija Marija
 27. Mesić Edita
 28. Mihalić Danaja
 29. Mrgan Elena
 30. Ognjanovac Albina
 31. Panjević Petra
 32. Puškarić Katarina
 33. Radojčić Andrea
 34. Štedul Mira
 35. Tomičić Verica
 36. Tomljanović Ivana
 37. Trgovčić Petra
 38. Trgovčić Sonja
 39. Župčić Blaženka

Da bi sve bilo čisto, uredno i sigurno za boravak naših najmlađih brine TEHNIČKO OSOBLJE:

 • Sertić Damir – domar
 • Bosiljevac Zdenka – glavna kuharica
 • Brcković Josipa – kuharica
 • Flanjak Jelena – spremačica
 • Kolić Barka – spremačica
 • Lauš Mirjana – kuharica
 • Matešić Ines – spremačica
 • Mihalić Dražena – servirka
 • Palajsa Željka – spremačica
 • Pavković Jadranka – servirka
 • Stanković Katica – spremačica
 • Šandić Ana – spremačica

 

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Bukovac Marijana – blagajnik-ekonom
 • Ferderber Irena – interni bibliotekar/arhivar
 • Matičić Zdenka – tajnik
 • Moguš Ivan – računopolagatelj