OBNOVLJENI OBJEKT “KASAR”


Davne 1926. godine, na istom mjestu i na istom prostoru, u našem Kasaru i ulazu u park, vlasnici „Tvornice predenja i tkanja“ organizirali su za djecu svojih radnika Zabavište. U njemu je radila zabavija, a danas su tu naše odgojiteljice. Djeca su dobivala osnove predškolskog odgoja, ali bez organizirane prehrane sve do 1945. godine. Sva djeca bila su u jednoj skupini, njih 50-tak.

Tadašnji način rada s djecom nama je danas nezamisliv, kao što je npr. spavanje odnosno odmaranje za stolom i školskim klupama. Pamučna industrija Duga Resa predaje 1954. godine ustanovu pod nazivom „Dječje jaslice i obdanište Duga Resa“ na upravljanje Općini Duga Resa. Kasnije se naziv mijenja u „Dječje jaslice i vrtić Duga Resa“ dok je današnji naziv naše ustanove samo „Dječji vrtić Duga Resa“.

Upravo zbog duge tradicije organiziranog ranog i predškolskog odgoja u našem gradu, zgrada u kojoj se sve odvijalo od samih početaka tražila je obnovu i adaptaciju. Dječji vrtić Kasar obnovljen je sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije temeljem  Ugovora o dodjeli bespovratnim sredstvima kojim je korisniku Ugovora - Gradu Dugoj Resi - dodijeljen iznos od 521.644,00 EUR za rekonstrukciju objekta dječjeg vrtića kojom se poboljšala konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima te vraćanje u prvobitno stanje.

Također, na objektu je provedena energetska obnova zgrade za koju je korisnik Dječji vrtić Duga Resa zaključio s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra davanjem pomoći. Ugovorom su osigurana sredstva u iznosu od 45.466,55 EUR od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Posebno smo radosni što su djeca blagdanski period, dolazak sv. Nikole i pripreme za blagdan Božića mogli provesti u novom, ugodnom i lijepo opremljenom prostoru.

Za fotografije je zaslužan FotoM (Katarina Flanjak).