BOŽIĆNA IZLOŽBA


Djeca i odgojiteljice objekta Resica (skupine Točkice, Pčelice, Pandice, Školjkice, Zrakice i Dolphins)  izložile su svoj rad na božićnoj izložbi Društva Naša djeca Jozefina i Matice umirovljenika Duga Resa. Sve skupine su doprinijele u izradi božićnog grada koji je izložen u Demokratskom rasadniku, odnosno u predvorju kina.