Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Poštujući iskazani interes skupine roditelja za pojačanim programom ranog učenja engleskog jezika pristupili smo organiziranju 10-satnog programa od pedagoške godine 2015./2016. I dalje se pokazuje izuzetno veliki interes te već drugu godinu za redom imamo tri odgojne skupine u kojima se provodi na sva tri objekta na području Grada Duge Rese. Broj skupina sa cjelodnevnim programom engleskog jezika povećan je za još dvije, odnosno na svakom objektu po jedna. Imamo šest odgojitelja educiranih za provođenje programa. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te imamo suglasnost od strane komisije na prostor i na didaktiku koja se koristiti u radu.

Cilj programa

Omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način, u poznatom i poticajnom okruženju razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.

Obilježja programa

  • zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja
  • razvijanje senzibiliteta djeteta za engleski jezik
  • učenje i podučavanje temeljiti na holističkom načelu i situacijskom pristupu
  • uvažavanje djetetove potrebe za iskustvenim učenjem poticati razvoj pozitivne slike o sebi te spoznavanje užeg i šireg okruženja u kojem živi
  • putem video i audio materijala nastojati da djeca što bolje upoznaju i oponašaju fonetski sustav engleskog jezika s osobitim naglaskom na intonaciju govora;
  • kroz dobno primjerene sadržaje usvajati i aktivno upotrebljavati određeni vokabular i fraze engleskog govora te postupno razvijati vještinu slušanja i komuniciranja na engleskom jeziku
  • usvajanje dobno primjerenih pjesmica, brojalica i kraćih tekstova na engleskom jeziku
  • kroz igru kao temeljnu aktivnost djeteta razvijati i jačati interes za engleski jezik, ljude i kulturu tog govornog područja
  • razvijati ozračje suvremenih partnerskih odnosa poštujući temeljna dječja prava, vodeći brigu o skupnim i individualnim potrebama djeteta

Kroz ovaj program ranog učenja engleskog jezika, djeca jezik usvajaju spontano u svom svakodnevnom okruženju kroz pažljivo planirane aktivnosti i igru. Odgojitelji primjenjuju situacijski pristup rada s djecom. Rad s djecom je u potpunosti sukladan s djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama.

Namjena i vremenik programa

Planirani program provodi se od navršene treće godine života do polaska u školu temeljem iskazane suglasnosti roditelja za svu djecu u skupini. Program je fleksibilan, prilagođen potrebama skupine i svakog pojedinog djeteta.