Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Poštujući iskazani interes skupine roditelja za pojačanim programom ranog učenja engleskog jezika pristupili smo organiziranju 10-satnog programa od pedagoške godine 2015./2016. Ovisno o interesu formiraju se odgojne skupine u kojima se provodi program ranog učenja engleskog jezika. Imamo šest odgojitelja educiranih za provođenje programa. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te imamo suglasnost od strane komisije na prostor i na didaktiku koja se koristiti u radu.

Cilj programa

Omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način, u poznatom i poticajnom okruženju razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.

Obilježja programa

  • zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja
  • razvijanje senzibiliteta djeteta za engleski jezik
  • učenje i podučavanje temeljiti na holističkom načelu i situacijskom pristupu
  • uvažavanje djetetove potrebe za iskustvenim učenjem poticati razvoj pozitivne slike o sebi te spoznavanje užeg i šireg okruženja u kojem živi
  • putem video i audio materijala nastojati da djeca što bolje upoznaju i oponašaju fonetski sustav engleskog jezika s osobitim naglaskom na intonaciju govora;
  • kroz dobno primjerene sadržaje usvajati i aktivno upotrebljavati određeni vokabular i fraze engleskog govora te postupno razvijati vještinu slušanja i komuniciranja na engleskom jeziku
  • usvajanje dobno primjerenih pjesmica, brojalica i kraćih tekstova na engleskom jeziku
  • kroz igru kao temeljnu aktivnost djeteta razvijati i jačati interes za engleski jezik, ljude i kulturu tog govornog područja
  • razvijati ozračje suvremenih partnerskih odnosa poštujući temeljna dječja prava, vodeći brigu o skupnim i individualnim potrebama djeteta

Kroz ovaj program ranog učenja engleskog jezika, djeca jezik usvajaju spontano u svom svakodnevnom okruženju kroz pažljivo planirane aktivnosti i igru. Odgojitelji primjenjuju situacijski pristup rada s djecom. Rad s djecom je u potpunosti sukladan s djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama.

Namjena i vremenik programa

Planirani program provodi se od navršene treće godine života do polaska u školu temeljem iskazane suglasnosti roditelja za svu djecu u skupini. Program je fleksibilan, prilagođen potrebama skupine i svakog pojedinog djeteta.