Redovni program

Ustroj Predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (1997., 2013.), čime je predškolski odgoj svrstan u sustav obrazovanja. Način i sadržaji odgojno-obrazovnog rada planiraju se prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). Ovim programom obuhvaćena su djeca od godine dana do polaska u školu.
Kako dijete u predškolskoj dobi intenzivno doživljava cijeli niz promjena u razvoju na svim područjima - mišljenje, motorika, emocionalni razvoj, razvoj socijalnih odnosa - nužno je zadovoljiti mu primarne potrebe i osigurati mu razvojno poticajnu okolinu.