Javna nabava

Javna nabava - energetska obnova dv Duga Resa, područni odjel Kasar

Dječji vrtić Duga Resa raspisuje otvoreni postupak javne nabave za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Duga Resa, područni odjel Kasar. 

Broj objave Poziva za nadmetanje u EOJN RH je 2021/S 0F2-0019541 koji  možete preuzeti ovdje.
Prethodna savjetovanja

Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16) javni naručitelj Dječji vrtić Duga Resa, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA-Područni objekt Kasar.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ili preuzeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5078600

Prethodna savjetovanja

Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16) javni naručitelj Dječji vrtić Duga Resa, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA-Područni objekt Kasar.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ili preuzeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5078600

Izvješća o provedenim prethodnim savjetovanjima

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA je objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA - PODRUČNI OBJEKT KASAR.".
Objavljeni dokument možete preuzeti ovdje.

Jednostavna nabava