Upisi

Procedura ispisa djeteta iz vrtića

Prema Ugovoru o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta, roditelj-korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan je ispisati dijete putem Ispisnice koju će zatražiti u tajništvu/računovodstvu vrtića.

Korisnik usluga popunjenu Ispisnicu dužan je dostaviti najkasnije 15 dana prije planiranog ispisa.

Prilikom ispisa roditelj-korisnik usluga, dužan je podmiriti sve troškove, a podmirenjem istih dijete će se smatrati ispisanim.

Vrtić će pristupiti raskidu ugovora o pružanju usluga u slučaju ne plaćanja dospjelih obveza za 2 (dva) uzastopna mjeseca te pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja.

Vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.