Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi

Program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi provodi se u Dječjem vrtiću Duga Resa u jednoj mješovitoj odgojnoj skupini (od tri godine do polaska u školu), u centralnom objektu „Resica“, kao integrirani program u cjelodnevnom redovnom 10-satnom programu. Katolički vjerski program provode stručno osposobljene osobe, odgojiteljice predškolske djece, odnosno odgojiteljice u vjeri.

U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja cilj vjerskog odgoja je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga, te na poseban način Boga.

U skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kroz kurikulum Dječjeg vrtića Duga Resa, u vjerskom programu promicat ćemo planiranje i provođenje cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na vrijednostima koje bi iz perspektive katoličke vjere, Evanđelja, tradicije, povijesti, kulture, suvremenih događanja i projekcije budućnosti težile unapređivanju intelektualnom, društvenom, moralnom i duhovnom razvoju djece kroz transcedentnost, znanje, humanizam, toleranciju, identitet, odgovornost, autonomiju, i kreativnost.

U ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa vjerski sadržaji i zbivanja bit će u skladu s događajima u djetetovom okruženju, prateći ujedno ciklus liturgijske godine. Također će se vodit briga o djetetovim individualnim i razvojnim potrebama i interesima te će se u skladu s tim programom individualizirati.