Rano učenje engleskog jezika

U ustanovi se provodi program ranog učenja engleskog jezika za djecu s navršene četiri godine života.
Izbor tema ovog programa izvršen je prema kriterijima primjerenosti dobi, interesu djece, u korelaciji s primarnim programom

CILJEVI:

  • senzibilizirati dijete za jezik, običaje i kulturu drugog naroda
  • razvijanje pozitivnih stavova i trajne motivacije za učenje engleskog jezika

ZADACI:

  • nastojati da djeca što bolje oponašaju fonetski sustav engleskog jezika uključujući i intonaciju putem materijala za slušanje
  • usvajanje i aktivna upotreba određenog vokabulara i fraza u kontekstu dobno primjerenih sadržaja
  • učenje dobno primjerenih pjesama i tekstova na engleskom jeziku