Dječji tjedan 2020.


Dječji vrtić Duga Resa u razdoblju od 5. do 11. listopada 2020. obilježio je Dječji tjedan prigodnim aktivnostima pod motom „Ljubav djeci prije svega“. Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su: usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire. U cijelom vrtiću održane su brojne aktivnosti posvećene djeci i njihovim pravima, ali na koje su sve načine naši jasličari i vrtićarci proslavili svoj tjedan pogledajte u nastavku...