EDUKATIVNI PROGRAM “SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA”


16. ožujka u objekte našeg vrtića stigla je gospođa Tatjana Čumpek koja je za naše starije vrtićance izvela edukativni program na temu Smanjenja rizika od katastrofa.

Djeci je predavanje bilo vrlo zanimljivo – bila su upoznata s mogućim nesrećama i mjerama prevencije te djelokrugom rada spašavatelja i hitnih službi, kao i jedinstvenim europskim brojem za hitne situacije - 112.

Na interaktivan način naučili su kako čuvati sebe i druge i kako mudro upravljati okolišem u kojem borave.

Hvala Službi civilne zaštite Karlovac na suradnji i vrlo korisnom predavanju!

 

Objekt Kasar

Objekt Resica

Objekt Maslačak

Objekt Generalski Stol