“GLJIVICE” – DRAMATIZACIJA PRIČE “DJED I REPA”


Nakon susreta s narodnom pričom Djed i repa, na inicijativu djece skupine Gljivice, nastala je dramatizacija istoimene priče. Naime, marljivi mali glumci predano su pratili upute svojih odgojiteljica i predstavom razveselili ostale prijatelje iz objekta Resica. Uz pomoć roditelja pripremili su i kostime koji prate njihov lik u priči.

*                   *                      *

Igre dramatizacije kod djece razvijaju izražajnost govora, uvode ih u njihov zamišljeni svijet, razvijaju maštu i govorno-jezični razvoj. Djeca se uživljavaju u različite uloge, svatko drugačije i na svoj način, razvijaju komunikaciju, timski rad i suradnju među djecom.