INTERNO STRUČNO USAVRŠAVANJE


24. svibnja u našem vrtiću organizirano je interno stručno usavršavanje.

Odgojiteljica Vedrana Laskač održala je predavanje na temu „Senzorna integracija“, dok su psihologinja Linda Furač i pedagoginja Danijela Fudurić održale predavanje na temu „Efikasna komunikacija u dječjem vrtiću“.

Cilj ovog internog usavršavanja bila je zajednička izgradnja novih znanja te primjena istih u praksi, kako bismo kontinuirano unapređivali sami sebe, a samim time i podizali kvalitetu našeg pedagoškog rada.

Hvala našim djelatnicama na sadržajnom, interaktivnom i primjenjujućem stručnom usavršavanju.