MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA


Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.  (UNICEF)

   U našem vrtiću organizirane su brojne aktivnosti - razgovorom, proučavanjem  fotografija i gledanjem video zapisa djeca su se upoznala s pojmom prava i vrstama prava koja imaju. Isto tako, naglasili smo i obaveze i odgovornosti koje se vežu uz dječja prava. Poslušali smo djecu, njihov glas, te su nastali brojni plakati od likovnih radova koje su skupine izvjesile u hodnike vrtića kako bi potaknule odrasle da još više promišljaju o dječjim pravima.