Međunarodni dan dječjih prava


20. studenoga u cijelome svijetu obilježava se Međunarodni dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Svih ovih godina prava djece su medijski praćena te se nastoji osigurati bolja i kvalitetnija zaštita djece. Amnesty International (organizacija koja poduzima akcije u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava) preporučuje da se na ovaj način djeci mogu objasniti njihova prava, a da ih ona razumiju: Tvoja prava su ono što smiješ raditi i ono što ljudi koji su odgovorni za tebe moraju napraviti da budeš sretan/na, zdrav/a i siguran/na. Naravno, i ti imaš odgovornost prema drugoj djeci i odraslima, kako bi i oni imali svoja prava.

Odgojiteljice i djeca u našim vrtićkim skupinama na prigodan su način obilježili dan dječjih prava, upoznajući djecu s pravima, ali i odgovornostima i obvezama koje ta prava nose. Ove godine, pošto smo postali eko vrtić, Međunarodni dan dječjih prava povezali smo s ekologijom i odnosom djece prema njoj, a odgojiteljice su pripremile raznovrsne poticaje i aktivnosti na tu temu.

 

DJEČJA PRAVA
Prava preživljavanja (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)
Razvojna prava (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)
Prava sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)
Prava zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije