Program predškole

U pedagoškoj godini 2019./2020. program predškole pohađaju tri odgojne skupine, dvije u objektu Kasar i jedna skupina u objektu Generalski Stol (ukupno 55-ero djece).

Programom su obuhvaćena djeca s područja grada Duge Rese i okolnih općina u godini pred polazak  u školu.

Pripremanje djeteta za polazak u osnovnu školu ima za cilj uspješnu prilagodbu na nove situacije u djetetovom životu.

Da bi se to uspješno ostvarilo potrebna je uspješna i kontinuirana suradnja odgajatelja i roditelja u ozračju međusobnog povjerenja. Važno je razviti pozitivnu sliku djeteta o sebi, što je temelj svake uspješne nadgradnje u razvoju i obrazovanju. Posebna pažnja kod pripreme djeteta za školu, usmjerena je na razvoj dobrog govora što je preduvjet za svladavanje čitanja i pisanja. Ta priprema kako kod kuće, tako i u programu predškole, odnosi se na poticanje djeteta na jezično izražavanje kroz svakodnevni razgovor i planirane sadržaje, opisivanje događaja, prepričavanje određenih primjerenih literarnih tekstova.

Jednako su važne i motoričke pripreme za razvoj predpisačkih sposobnosti kroz likovno izražavanje i razne igre za razvoj fine motorike prstiju i ruke.