SURADNJA S DRUŠTVOM “NAŠA DJECA JOZEFINA” – STEM aktivnosti


5. listopada 2023. - matematičke radionice u sklopu dječjeg tjedna

Maslačak 

Kasar 

Resica

 

12. listopada 2023. - Kasar - radionica "Mala matematika"

 

26. listopada 2023. - Maslačak - radionica "Mala kemija"

2. studenog 2023. - Resica - radionica "Mala kemija"

9. studenog 2023. - Generalski Stol- radionice "Mala kemija i matematika"

 

23. studenog 2023. - Kasar- radionica "Mala kemija"

30. studenog 2023. - Maslačak