Uključivanje u humanitarnu akciju „PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA“


Dječji vrtić Duga Resa već nekoliko godina uključen je u u humanitarnu akciju "Plastičnim čepovima do skupih lijekova" koju organizira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL). Zahvaljujući djeci, roditeljima i zaposlenicima svih naših objekata sakupili smo 8 vreća plastičnih čepova. Čepovi su prevezeni do sjedišta udruge u Čakovcu koji će ekološki zbrinuti čepove, a dobivenim novcem će nabaviti lijekove za liječenje ovih teških bolesti. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji, a Dječji vrtić Duga Resa i dalje nastavlja svoju tradiciju sakupljanja čepova za Udrugu.