Upis djece u DV Duga Resa vršit će se putem elektroničke usluge


Dječji vrtić Duga Resa prošao je na Javnom pozivu Ministarstva uprave za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“. Riječ je o projektu koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a provodi ga Ministarstvo uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet. Jedna od elektroničkih usluga koja će biti uspostavljena Projektom je i prijava i upis u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno u dječje vrtiće. To bi značilo da će se rasteretiti roditelje/skrbnike, kao i sam Vrtić, a dobit će se brži i jednostavniji pristup dokumentima koje Vrtić zahtijeva kod upisa.

Prilikom korištenja novog sustava upisa, usluga će biti dizajnirana na način da se uvažavaju posebnosti koje su osnivači odredili kod postupka provođenja upisa (primjerice: posebni kriteriji, prednosti pri upisu i sl.).

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Grad Duga Resa i Dječji vrtić Duga Resa potpisali su 17. veljače 2021. godine Ugovor o sudjelovanju u odabranim aktivnostima u sklopu projekta koji će trajati godinu dana