“VIDI I KLIKNI” PROGRAM HRVATSKOG AUTOKLUBA


2. veljače, u sklopu svoje kampanje "Vidi i klikni", posjetio nas je Hrvatski autoklub.

Ovom kampanjom, koju su predstavili našim predškolcima, nastoje podići svijest za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu. 

Cilj ove kampanje jest djecu predškolske dobi naučiti prepoznati i uočiti opasnosti u prometu usvajanjem praktičnih informacija, spoznaja i znanja o: 

  • sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu),
  • prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
  • korištenju nogostupa,
  • sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…),
  • prolasku raskrižjem,
  • prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera),
  • uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač,
  • propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili
  • rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva